Skip to content

Rugnetwerk Zuidoost-Nederland

Onze kernwaarden

Leveren van kwaliteitWetenschappelijk onderbouwdPatiënten staan centraal

Over het Rugnetwerk Zuidoost-Nederland

Wij zijn een samenwerkingsverband van hoog opgeleide fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van rugklachten

Intensieve samenwerking tussen leden onderling en met onze stakeholders (huisartsen, specialisten en andere 1e lijnszorg) heeft ertoe geleid dat wij ons onderscheiden door eenduidige behandelingen en heldere communicatie. Zo bieden we patiënten in Zuid-Oost Nederland met rugklachten de best mogelijke zorg.

Waarom het Rugnetwerk?

Uit onderzoek blijkt dat 50 tot 80% te maken krijgt met rugklachten

Hiermee vormen rugklachten veruit de grootste groep mensen die wij in onze dagelijkse praktijk zien. Helaas horen en zien we dat er nog op erg veel verschillende manieren wordt geprobeerd rugklachten te behandelen. Met al deze verschillende benaderingen is het voor de rugpatiënt vaak lastig om te bepalen waar naar toe te gaan met deze klachten.

Informatie aanvragen

Het Rugnetwerk is opgericht in 2014

Door enthousiaste en ervaren manueel en fysiotherapeuten

Met als voornaamste doel te trachten de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg te optimaliseren. Het netwerk is in de loop der jaren gegroeid en inmiddels zijn we met ruim 65 fysiotherapeuten sterk vertegenwoordigd in de regio Zuid-Oost Nederland. Door samen te werken, samen kritisch te kijken naar de huidige zorg en met elkaar complexe vraagstukken te bespreken zorgen we voor de best mogelijk zorg voor onze cliënten. Samenwerken geeft ons de mogelijkheid om een aantal keer per jaar gezamenlijk scholingen te organiseren die precies aansluiten op onze dagelijkse behoefte in het werkveld.

Bekijk de locaties

Wat is het doel van het Rugnetwerk ZON?

Het doel is om de kwaliteit te verbeteren door samen te werken

Naast het verbeteren van de kwaliteit van de zorg heeft het Rugnetwerk ZON als doel samen te werken met andere disciplines binnen de zorg. Doordat wij als netwerk gezamenlijk een duidelijke en transparante visie hebben op de zorg voor cliënten met rugklachten zijn wij een betrouwbare partner voor huisartsen en medisch specialisten (orthopedie/neurologie). Inmiddels hebben we rondom meerdere ziekenhuizen en klinieken in de regio zuidoost Nederland lokale samenwerkingsverbanden opgezet.

Onze samenwerkingspartners

Cliënten hebben veel baat bij de samenwerkingsverbanden

Ze kunnen met hun klacht direct naar de juiste specialist

Deze samenwerkingsverbanden hebben als doel zinnige zorg te verlenen waardoor de cliënt direct met zijn of haar klacht op het juiste adres terecht komt. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen van het spreekwoordelijke kastje naar de muur worden gestuurd. Onderdeel van deze samenwerkingen is bijvoorbeeld dat er regelmatig gezamenlijke sessie worden georganiseerd met specialisten in het ziekenhuis waarbij wordt gekeken naar verbeterpunten binnen het huidige zorgproces.

Partners rugnetwerk

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

Neem dan contact met ons op, wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Samenwerkende partners

Rugnetwerk Zuidoost-Nederland

Contact

Informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend
contact met ons op. Wij helpen je graag.