Skip to content

Meld je aan bij Rugnetwerk Zuidoost-Nederland

Samen werken wij voor betere rugzorg

Onze aanmeldcriteria

Toetreding tot het RNZON wordt door ons bestuur beoordeeld aan de hand van vooraf geformuleerde criteria:

  1. Manueeltherapeut
  2. Inschrijving in Centraal kwaliteitsregister KNGF
  3. Gevolgd hebben van de verplichte basisscholing
  4. Aantoonbare ervaring in onderzoek en behandeling van cliënten met rugaandoeningen
  5. Daadwerkelijk zelf behandelen van de cliënten en minimaal 2 dagen per week werkzaam
  6. Drie dagen per week een lid van het rugnetwerk aanwezig op de praktijk
  7. Actieve deelname aan de jaarlijkse activiteiten (3 van de 4 activiteiten behaald hebben)
  8. Committeren aan de afspraken binnen het netwerk wat betreft werkwijze, registratie en scoringssysteem en communicatie
  9. Maximaal 3 leden per praktijk
  10. Goede spreiding binnen het gebied Zuid Oost Nederland, waarbij er binnen een afstand van 5 km geen andere deelnemer binnen het RNZON werkzaam is. Voor grote steden kan deze afstand mogelijk meer flexibel ingevuld worden en wordt bij eventuele toetreding vooraf met het zittend lid overlegd, waarna uiteindelijk het bestuur beslissingsbevoegd is.

Contributie

Zo helpen we elkaar

De contributie bedraagt € 60,00 per lid per jaar. De contributie moet binnen 2 weken na het versturen van de rekening worden voldaan op het volgende rekeningnummer: NL18ABNA0549871799 onder vermelding van je naam, contributie RNZON met jaartal en notanummer. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gedeeltelijke of algehele vrijstelling te verlenen.

Samenwerkende zorgpartners

Heb je vragen of opmerkingen?

Stuur ons een e-mail als je vragen hebt of als jij jezelf aan wilt melden bij ons Netwerk. Wij komen graag met je in contact.

Stuur een mail

secretariaat@rugnetwerkzon.nl

Aanmeldformulier nieuwe leden

Samenwerkende partners

Rugnetwerk Zuidoost-Nederland

Contact

Informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend
contact met ons op. Wij helpen je graag.