Patienten

Snel de beste zorg voor uw rug, dát is wat de aangesloten praktijken u bieden.                                                                                                                                                                                                                                       

Artsen

Een eenduidige werkwijze en heldere communicatie, dát is wat de aangesloten partijen u bieden bij het gezamenlijk behandelen van onze patiënten met rugklachten.

Therapeuten

Hoog opgeleide manueel therapeuten die op eenduidige wijze hun patiënten behandelen, op transparante wijze communiceren en in staat zijn om de rol van casemanager op zich te nemen.

Wat is het Rugnetwerk Zuidoost-Nederland?

Wij zijn een samenwerkingsverband van hoog opgeleide fysiotherapeuten gespecialiseerd in de Manuele Therapie. Intensieve samenwerking tussen leden onderling en met onze stakeholders heeft ertoe geleid dat wij ons onderscheiden op het gebied van eenduidigheid bij het behandelen en helderheid bij het communiceren. Zo ontstaan betrouwbare ketenpartners die goed in staat zijn om de rol van casemanager op zich te nemen.